Czym jest Federacja?

Organizacje zmieniają rzeczywistość.

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa oferuje pozytywną zmianę, większą sprawczość, reprezentatywność i konkretne działania. Na partnerskich zasadach budujemy płaszczyznę wymiany doświadczeń, współpracy i integracji organizacji pozarządowych. Podejmujemy prace na rzecz regulacji prawnych istotnych dla naszego środowiska, monitorujemy je i stoimy na straży ich przestrzegania.

Po co powstała?

 • aby tworzyć płaszczyznę współpracy i integracji organizacji pozarządowych
 • aby wzmacniać ich znaczenie
 • aby podnosić jakość ich działania
 • aby wzmacniać poczucie tożsamości środowiska pozarządowego
 • aby działać na rzecz partnerskiej współpracy organizacji z administracją publiczną
 • aby reprezentować organizacje wobec sektora publicznego i innych środowisk

Realizujemy cele poprzez

 • tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także poprzez upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
 • prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także na rzecz ich przestrzegania;
 • prowadzenie działań diagnostycznych i promocyjnych;
 • opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla sektora pozarządowego;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji i innych działań edukacyjnych;

Uchwycone w kadrze

Kilka zdjęć z naszej działalności oraz działalności członków Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Kontakt

Dlaczego warto być w Federacji?

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twoim środowisku (gminie, powiecie, mieście, województwie)? Chcesz aby głos Twojej organizacji był słyszalny i brany pod uwagę? Chcesz być współtwórcą organizacji zrzeszającej inne organizacje, mieć możliwość wspólnego, skutecznego oddziaływania na rzeczywistość?


Odwiedź Nas!

ul. Dworcowa 2
75-201 Koszalin

Napisz do Nas!

biuro.zfp@gmail.com

Zadzwoń do Nas!

503 807 004