2000zł na małe wydarzenia dla szczecińskich NGO

2000zł na małe wydarzenia dla szczecińskich NGO

85 000zł do przekazania, 2 nabory, minimum 43 inicjatywy. Tak w dużym skrócie wyglądają mikroDOTACJE w roku 2018. 1 marca rusza I nabór w tym roku.

MikroDOTACJE to konkurs, dzięki któremu wspartych zostanie minimum 43 inicjatyw skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Do udziału w konkursie zapraszamy aktywnych obywateli ze Szczecina, którzy mogą jako organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna zdobyć po 2000 zł na swoje projekty. W ramach konkursu rozdysponujemy 85 000 zł w dwóch naborach – marcowym i sierpniowo/wrześniowym.

Aktywność obywatelska rośnie z roku na rok. W organizacjach pozarządowych i w grupach nieformalnych drzemie ogromny potencjał i wartościowe pomysły. Niestety, nie raz, na przeszkodzie w ich realizacji stoją problemy z pozyskaniem środków finansowych. Zauważając ten problem Gmina Miasto Szczecin, za pośrednictwem Sektor 3 Szczecin, rozdysponuje środki dzięki którym możliwym stanie się realizacja przez mieszkańców cennych wydarzeń.

To co będzie realizowane w ramach mikroDOTACJI powinno stwarzać możliwość uczestnictwa jak największej ilości osób – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci, dorosłych, młodzieży. Inicjatywy powinny przyczyniać się do angażowania lokalnej społeczności i włączać w podejmowane inicjatywy społeczność lokalną czyli mieszkańców Szczecina, na zasadach współorganizacji. – mówi Jan Karpierz dyrektor Sektor 3 Szczecin – Szczególnie zależy nam na pomysłach, które będą realizowane w przez „młode organizacje pozarządowe”, w czasie trwania Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. Dodatkowo punktowane będą też inicjatywy realizowane na terenie rewitalizowanym.

W ramach programu wsparciem nie mogą być objęte inicjatywy, które finansują lub współfinansują się i łączą z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin, stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych, finansowanych ze źródeł publicznych.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do konkursu zapraszamy na spotkania informacyjne, organizowane w siedzibie Sektor 3 Szczecin. Terminy spotkań informacyjnych dla I naboru to:

  • (środa) 28 lutego 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin,
  • (sobota) 10 marca 2018 r. start o godzinie 11:00, Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, ul. Królowej Jadwigi 44B, Szczecin
  • (czwartek) 15 marca 2018 r. start o godzinie 16:30, siedziba Sektor 3 Szczecin.

Pierwszy nabór startuje 1. Wnioski można składać do 21 marca do godziny 17.00. Wnioski złożone przed i po terminie składania wniosków nie będą przyjmowane. Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl. Na stronie www.mikrodotacje.pl znaleźć można procedury naboru wniosków, regulamin programu oraz inne przydatne informacje.


Co: konkurs mikroDOTACJE2018

Termin składania wniosków: I nabór 1 – 21 marca do godziny 17.00

Składanie wniosków: on-line lub w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin

Termin realizacji wydarzeń: 1.04 – 31.07.2018 r.

Oficjalny hasztag: #mikroDOTACJE2018 #mikroDOTACJE

 

Operator konkursu:

Fundacja Sektor 3 (Sektor 3 Szczecin), Wojska Polskiego 63, IV piętro, 70-476 Szczecin

tel. 91 350 82 99, e mail: biuro@sektor3.szczecin.pl

www.mikrodoracje.pl

www.facebook.pl/sektor3szczecin

www.twitter.com/sektor3szczecin