Współpraca i wsparcie

Współpraca

Współpraca i partnerstwo to jedne z podstawowych wartości Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej – bez nich cała inicjatywa nie miałaby większego sensu. Jako organizacja zrzeszająca w sobie inne organizacje, „organizacja organizacji” będziemy mówić wspólnym, mocniej słyszalnym głosem we wszystkich istotnych dla sektora pozarządowego kwestiach.

Podejmować będziemy też działania na rzecz wspólnych realizacji projektów – i jako Federacja, i jako partnerstwa organizacji wchodzących w jej skład.


Wsparcie

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa powstała po to, żeby tworzyć płaszczyznę wsparcia dla organizacji ją tworzących. Każda organizacja wchodzi do Federacji ze swoim potencjałem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Federacja ma być polem wymiany tych doświadczeń, wiedzy i umiejętności – chcemy uczyć się od siebie nawzajem, wytworzyć atmosferę, w której organizacje bardziej doświadczone dzielić się będą swoimi kompetencjami z tymi mniej obeznanymi.

Dodatkowo, zyskujemy dostęp do zewnętrznych ekspertów, do tej pory współpracujących z pojedynczymi organizacjami – Federacja to również baza takich kontaktów eksperckich oraz „biuro pośrednictwa” w ich nawiązywaniu.