Dlaczego warto być w Federacji?


Jak do nas dołączyć?


 • Nawiązujecie kontakt z Federacją - Kontakt
 • Przedstawiciel Federacji przekazuje Wam wszystkie niezbędne dokumenty oraz udziela niezbędnych informacji.
 • Podejmujecie decyzję o przystąpieniu do Federacji (zależnie od zapisów statutowych taką decyzję może podjąć zarząd organizacji albo Walne Zebranie).
 • Wypełnione dokumenty rejestracyjne przekazujecie do Federacji.
 • Zarząd Federacji rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o przyjęciu Waszej organizacji w poczet członków Federacji.
 • Jeżeli wyrazicie na to zgodę – informacja o przystąpieniu Waszej organizacji do Federacji zostanie upubliczniona: dotrze do władz lokalnych, mediów, zamieszczona zostanie na stronach internetowych i w portalach społecznościowych.

Jak Twoja organizacja skorzysta na przystąpieniu do Federacji?

Dzięki przystąpieniu do Federacji:


 • problemy i potrzeby Twojej organizacji będą lepiej komunikowane na poziomie gminy, powiatu, województwa
 • zyskasz wpływ na kształtowanie polityk publicznych (w tym budżetu samorządowego czy programów współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi)
 • znajdziesz się w doborowym towarzystwie organizacji, które chcą realnie i sensownie zmieniać swoje otoczenie
 • otrzymasz w razie potrzeby wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji
 • zyskasz dostęp do ekspertów z całej Polski, dobrych praktyk i całej sieci kontaktów
 • od razu na starcie możesz wziąć udział w pakiecie szkoleń, a w miarę rozwoju Federacji okazji do podnoszenia kompetencji będzie coraz więcej
 • będziesz razem z pozostałym organizacjami członkowskimi budować prestiż trzeciego sektora
 • dzięki nowym kontaktom i doświadczeniom zyskasz dostęp do kolejnych grup odbiorców działań Twojej organizacji, a same działania będą miały dodatkową promocję
 • będziesz mieć wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie Federacji
 • zyskasz możliwość integracji i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w województwie zachodniopomorskim