Organizacje członkowskie


Baza Organizacji Członkowskich


Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Szczecin | www.crsg.pl


Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.  jest nietypową organizacją,  specjalizującą się w dostarczaniu niezbędnych informacji i budowaniu klimatu do zarządzania zmianą społeczną i gospodarczą. Specjalizujemy się w rozwijaniu społeczności lokalnych i regionalnych ewaluowaniu i monitorowaniu wdrażania funduszy europejskich, a także badaniach, analizach, strategiach oraz innowacjach społecznych i gospodarczych oraz rewitalizacji społecznej.
Specjalizujemy się w dostarczaniu niezbędnych informacji i budowaniu klimatu do zarządzania zmianą społeczną i gospodarczą.

Fundacja SEKTOR3

Szczecin | www.sektor3.szczecin.pl


Naszym celem jest realizowanie działań związanych ze wzmacnianiem sektora pozarządowego oraz prowadzenie, rozwój i kontynuowanie działań Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3. Jesteśmy grupą młodych ludzi, pełnych pasji i chęci do działania. Na co dzień konsultujemy, organizujemy szkolenia, sami prowadzimy zajęcia. Wszystko dla NGO!
Jesteśmy grupą młodych ludzi, pełnych pasji i chęci do działania.

Pracownia Pozarządowa

Koszalin | www.pracowniap.org.pl


Jako organizacja infrastrukturalna na co dzień podejmujemy działania wspierające tworzenie silnego sektora pozarządowego na terenie całego województwa, jako przejawu aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, ważnego uczestnika życia publicznego! Działamy na rzecz efektywnej, wzajemnej współpracy na linii JST – NGOs, zmiany świadomości stron współpracy o sobie nawzajem oraz mieszkańców nt. znaczenia III sektora w życiu publicznym.
Działamy na rzecz efektywnej, wzajemnej współpracy na linii JST – NGOs

Stowarzyszenie POLITES

Szczecin | www.polites.org.pl


Stowarzyszenie POLITES powstało w 2002 roku, a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa "polites", które można tłumaczyć jako "obywatel". Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie. Jesteśmy też akredytowaną organizacją wysyłającą w ramach EVS (Wolontariatu Europejskiego).
Swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa "polites", które można tłumaczyć jako "obywatel".

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

Szczecin | www.slif.org.pl


Ludzie naszej organizacji chcą pozytywnie kreować przestrzeń społeczną, a do tego potrzebna jest inspiracja, zgrany zespół, dobre finansowanie i efektywne działanie. W naszym gronie mamy zarówno liderów – podejmujących aktywne działania na rzecz różnych grup odbiorców (np. młodzieży, organizacji pozarządowych) i w różnych obszarach (edukacja, kultura, sektor pozarządowy, edukacja międzykulturowa), jak i fundraiserów – czyli tych, którzy budują relacje i pozyskują fundusze na działania.
Ludzie naszej organizacji chcą pozytywnie kreować przestrzeń społeczną, a do tego potrzebna jest inspiracja, zgrany zespół, dobre finansowanie i efektywne działanie.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

Szczecin | www.twiks.pl


Wspieramy, rozwijamy, działamy – te trzy hasła najlepiej pasują do naszej organizacji. Wspieramy organizacje pozarządowe, młodzież, bezrobotnych, wykluczonych społecznie w dążeniu do aktywności. Rozwijamy partnerstwa, które przyczyniają się do powstawania nowych działań w naszym województwie. Działamy na rzecz społeczności lokalnych, ponieważ uważamy, że od pojedynczego człowieka rozpoczyna się rozwój całych społeczności i pozytywna zmiana.
Wspieramy organizacje pozarządowe, młodzież, bezrobotnych, wykluczonych społecznie w dążeniu do aktywności.

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

Szczecinek | www.kcichik.pl


Jesteśmy organizacją zrzeszającą zarówno właścicieli, jak i pracowników małych i średnich firm serwisowych oraz instalacyjnych branży chłodnictwo i klimatyzacja. Naszym celem jest pomoc nowopowstającym firmom, prowadzenie praktycznych szkoleń, wymiana wzajemnych doświadczeń, konsolidacja branży, ułatwianie współpracy między firmami np. wspólnych realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Naszym celem jest pomoc nowopowstającym firmom.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Siemczyno | www.palacsiemczyno.pl


Stowarzyszenie Henrykowskie powstało przy przepięknym Pałacu w Siemczynie – podejmujemy starania, aby to miejsce rewitalizować: i pod względem architektoniczno-konserwatorskim, i pod względem społecznym. Naszym sztandarowym działaniem są coroczne Dni Henrykowskie (od dawniejszej nazwy miejscowości – Henrykowo), angażujące społeczność Siemczyna.
Naszym sztandarowym działaniem są coroczne Dni Henrykowskie, angażujące społeczność Siemczyna.

Stowarzyszenie UWIERZYĆ W SIEBIE

Morzyca


Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz poprawa warunków życia na obszarach wiejskich. Nazwa naszego stowarzyszenia wzięła się z wiary w siebie i swoje możliwości. Wierzymy, że możemy zmienić coś w naszych lokalnych społecznościach – i tam kierujemy swoją energię i działania. Zaczęliśmy cztery lata temu od udziału w Szlachetnej Paczce – to był impuls na start!
Nazwa naszego stowarzyszenia wzięła się z wiary w siebie i swoje możliwości.

Fundacja HOT-POINT

Szczecin | www.geocaching.hot-point.pl


Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy na temat miast i atrakcji miejskich a swoje działania opieramy o niekonwencjonalne metody promocji i propagowania atrakcji poprzez organizację corocznego plebiscytu na tzw. „Gorące Punkty Miasta”, w którym mieszkańcy i turyści w formie zabawy oddają głosy na swoje ulubione miejsca w mieście. Fundacja Hot-Point jest propagatorem Geocachingu jako nowoczesnej formy turystyki XXI wieku.
„Gorące Punkty Miasta”, w którym mieszkańcy i turyści w formie zabawy oddają głosy na swoje ulubione miejsca w mieście.

Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN

Szczecin | www.fundacjatulipan.pl


Powstała z wielkiej pasji, chęci wsparcia polskiej opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób skazanych i ich rodzin. Swoją działalnością zamierzamy wesprzeć również osoby przebywające i opuszczające m. in. zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze oraz schroniska dla nieletnich. TULIPAN to zderzenie dwóch kwiatów z różnych dziedzin i materiału: pękniętej szklanej butelki, będącej narzędziem walki, potocznie nazywanej przez osadzonych tulipanem oraz jednego z najpiękniejszych, najdelikatniejszych kwiatów.
Naszym celem jest wsparcie polskiej opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób skazanych i ich rodzin.

Stowarzyszenie JESTEM I POMAGAM

Gryfino | www.jestemipomagam.pl


Wielu ludzi żyjących obok potrzebuje naszego wsparcia, wystarczy tak niewiele – „być” z nimi, kiedy nas potrzebują i „pomóc”, kiedy zostają ze swoimi problemami sami. Stąd wzięła się nasza nazwa i jednocześnie przewodnie hasło JESTEM I POMAGAM – to dla nas zobowiązanie i przyrzeczenie gotowości do służby na rzecz potrzebujących pomocy. Tylko tyle – i aż tyle.
JESTEM I POMAGAM – to dla nas zobowiązanie i przyrzeczenie gotowości do służby na rzecz potrzebujących pomocy.

Stowarzyszenie EKO-SPOL

Szczecin | www.ekospol.pl


Celem naszego stowarzyszenia jest zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych jak również edukacja ich mieszkańców. Ze względu na fakt, że mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą i powinni mieć wpływ na życie swojej spółdzielni poruszamy różne kwestie z tym związane. Spółdzielcy nie zdają sobie sprawy, że mogą mieć realny wpływ na to co się w spółdzielni dzieje. Spółdzielcy czytają z zadowoleniem informacje na temat inwestycji upiększających osiedla i wielu innych kosztowych działaniach swojej spółdzielni. Z rozmów często jednak wynika, że oni dalej myślą, że żyją w PRL-u i że ktoś za nich to opłaca.
Celem naszego stowarzyszenia jest zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych jak również edukacja ich mieszkańców.

Stowarzyszenie PO TO JESTEM

Szczecin | www.potojestem.pl


Początek naszego Stowarzyszenia to spotkanie dwojga miłośników psów oraz propagatorów nowej metody terapii wykorzystującej kontakt z psem, które miało miejsce w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od czasu powstania Stowarzyszenie „Po To Jestem” ma na swoim koncie zorganizowanie wielu przedsięwzięć, które propagowały dogoterapię/kynoterapię jako metodę terapii, a przede wszystkim realizowanie motto „Po To Jestem” - beztroskie niesienie radości. Stowarzyszenie „Po To Jestem” współpracuje między innymi z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddział w Szczecinie, Stowarzyszeniem „Tęcza” w Szczecinie, Stowarzyszeniem „Serduszko” w Nowogardzie, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.
Nasze motto to:
„Po To Jestem” - beztroskie niesienie radości.

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej NETCAMP

Szczecin | www.netcamp.pl


Największym projektem Fundacji są „Inspirujące spotkania IT Netcamp” – organizowane co 2 miesiące spotkania branży informatycznej, w których uczestniczy już ponad 150 przedsiębiorców, managerów oraz studentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej przez edukację, integrację i promocję środowisk związanych z branżą ICT (technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych) w Polsce.
Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej przez edukację, integrację i promocję środowisk związanych z branżą ICT.

KAMIENICA 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia

Szczecin | www.kamienica1.pl


Naszą misją jest realizacja projektów społecznych wspierających potrzeby społeczności lokalnej. Organizacja angażuje się przede wszystkim w działania kulturalne, sportowe, edukacyjne, oraz wspiera innowacyjność i przedsiębiorczość. 28 grudnia 2014 r . fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Od czasu powstania zrealizowaliśmy lub tez byliśmy partnerami kilkudziesięciu wydarzeń i wielu inicjatyw społecznych, o których wspominamy na łamach naszego serwisu. Mogły one powstać dzięki wsparciu wielu wolontariuszy, przyjaciół,  firm i innych organizacji. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do zapoznania się z naszymi osiągnięciami oczekując na kolejne wyzwania.
Organizacja angażuje się przede wszystkim w działania kulturalne, sportowe, edukacyjne, oraz wspiera innowacyjność i przedsiębiorczość.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE

Szczecin | www.stricte.org


Stricte – z łacińskiego „ściśle”, „dokładnie” – ma dla nas bardzo konkretne znaczenie: S jak System – stawiamy na systemowe rozwiązania, T jak Tolerancja – jest gwarantem wspólnoty, R jak Radość – towarzyszy nam zawsze, I jak Inicjatywa – od niej wszystko się zaczęło, C jak Charakter – wyróżnia nas z tłumu, T jak Twórczość – na każdym kroku i wreszcie E jak Energia – napędem działania.
Stawiamy na kreatywność, interdyscyplinarne podejście do rozważanych zagadnień, otwartość na idee i współpracę.

SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

Szczecin | www.szczecin-expo.pl


Jednym z głównych celów Towarzystwa jest kreowanie Szczecina i Pomorza Zachodniego jako miejsca spotkań, przez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze artystycznym, naukowym i gospodarczym. Do cyklicznie realizowanych przez Szczecin-Expo działań należy ANTIKON (konferencja poświęcona architekturze ryglowej), Przegląd Filmów o Górach „O!Góry” oraz konferencja poświęcona przestępczości ubezpieczeniowej.
Do cyklicznie realizowanych przez Szczecin-Expo działań należy ANTIKON, Przegląd Filmów o Górach „O!Góry” oraz konferencja poświęcona przestępczości ubezpieczeniowej.

Fundacja CZAS DIALOGU

Szczecin


Fundacja CZAS DIALOGU powstała we wrześniu 2011 roku, jako emanacja naszej potrzeby społecznego działania. Celem organizacji jest m.in. tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego.
Celem organizacji jest tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego.

Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych

Mielno Pyrzyckie


Jesteśmy przekonani, że sołectwo Mielno Pyrzyckie i gmina Kozielice, w której się znajduje posiadają ogromny potencjał. Udowadniamy to w naszych działaniach, chcemy też prezentować dokonania innych.
Sołectwo Mielno Pyrzyckie i gmina Kozielice, posiadają ogromny potencjał.

Stowarzyszenie Mądrej Pomocy IMPULS

Borne Sulinowo


Stowarzyszenie powstało w celu realizacji wizji świata w którym nikt nie jest dyskryminowany z powodu swojej odmienności czy dysfunkcji.
Wierzymy w świat bez dyskryminacji

Stowarzyszenie BIAŁY ZDRÓJ

Kalisz Pomorski | www.bialyzdroj.pl


Jesteśmy organizacją o charakterze kulturalnym, chcemy upowszechniać i organizować aktywne uczestnictwo w kulturze, działać na rzecz rozwoju arteterapii, ochrony i promocji zdrowia oraz rozwoju lokalnych społeczności wiejskich.
Chcemy upowszechniać i organizować aktywne uczestnictwo w kulturze.

Fundacja MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

Szczecinek | www.dobrodzieje.org


"MIŁOSIERDZIE I WIEDZA". Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie (SERCE) i Wiedzę (UMYSŁ). I zgłębianiu prawdy o Człowieku i otaczającym Go świecie - poprzez pryzmat serca i umysłu - zamierzamy poświęcić nasze istnienie i działanie!
Poprzez pryzmat serca i umysłu - zamierzamy poświęcić nasze istnienie i działanie!

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

Szczecinek | www.sakszczecinek.pl


Misją naszego stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz kobiet i ich rodzin, a także na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. Prowadzimy również działalność charytatywną – przy stowarzyszeniu działa Klub Wolontariusza.
Misją naszego stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz kobiet i ich rodzin.

Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych POMOCNA DŁOŃ

Myślibórz | www.sdsmysliborz.pl


Stowarzyszenie we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Myśliborzu wielokrotnie podejmowało się realizacji różnorodnych działań. Przedsięwzięcia te miały na celu aktywizację społeczności lokalnej, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, integrację oraz promocję zdrowia psychicznego.
Naszym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja oraz promocja zdrowia psychicznego.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo

Marianowo


Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo powstało w 1996 roku. Od początku stawiało sobie bardzo wszechstronne cele, wychodząc z założenia, że najbliższą okolicę, wieś, gminę można rozwijać na cały szereg sposobów, a do pozytywnych zmian niejedna prowadzi droga. Misją Stowarzyszenia stało się polepszenie warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie poprawienie jakości oświaty i dostępu do edukacji, ochrona środowiska i walorów przyrodniczych gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
Misją Stowarzyszenia jest polepszenie warunków życia mieszkańców; poprawienie jakości oświaty i dostępu do edukacji, ochrona środowiska i walorów przyrodniczych gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki

Koszalin


Towarzystwo uchroniło od zniszczenia, zabezpieczyło i przywróciło do ruchu zdewastowaną, zabytkową koszalińską kolej wąskotorową. Obecnie prowadzi rozkładowe pociągi turystyczne w okresie letnim na trasie Koszalin Wąskotorowy – Manowo, oraz wynajmuje pociągi na zamówienie. Oprócz tego członkowie towarzystwa zajmują się remontami i utrzymaniem zabytkowej lokomotywowni i budynku dworcowego oraz naprawami i odbudową torowiska do Rosnowa. W tym celu prowadzi ożywiony ruch techniczny. Oprócz działań związanych z ruchem kolejowym towarzystwo bierze czynny udział w imprezach kulturalnych mających na celu promocję historii, takich jak Noc Muzeów, czy katyński "Marsz Cieni".
Oprócz działań związanych z ruchem kolejowym towarzystwo bierze czynny udział w imprezach kulturalnych mających na celu promocję historii, takich jak Noc Muzeów, czy katyński "Marsz Cieni".

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych PASJA

Płoty


„Pasja to smak życia”. Stowarzyszenie wspiera i promuje ludzi z PASJĄ. Budujemy także pozytywny wizerunek wolontariatu poprzez autorski projekt „Sołecki wolontariat dla kultury”
Pasja to smak życia!

Fundacja 7 OGRODÓW

Mirosławiec


„7 Ogrodów” to m.in. Dom Młynarza, Dom Myśliwego, Dom Rybaka, Dom Biesiadny z salą dydaktyczno – konferencyjną, Dom Kupca z galerią i sklepem z rękodziełem, Dom Stajennego, Stodoła Edukacyjna oraz ptaki, zwierzęta i pięknie zaaranżowany ogród. A to wszystko jako przestrzeń do działań Fundacji – warsztatów, plenerów itp.
„7 Ogrodów” to m.in. Dom Młynarza, Dom Myśliwego, Dom Rybaka, Dom Biesiadny, Dom Kupca, Dom Stajennego, Stodoła Edukacyjna oraz ptaki, zwierzęta i pięknie zaaranżowany ogród

Fundacja MANA

Gryfice


Nadrzędnym celem naszej Fundacji jest tworzenie, wspieranie i propagowanie działań na rzecz rozwoju oświaty, kultury, sztuki i rękodzielnictwa, adresowanych do wszystkich pokoleń, głównie z terenu powiatu gryfickiego.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Szczecińska Fundacja ZDROJE

Szczecin | www.fundacjazdroje.pl


Naszym celem jest gromadzenie środków finansowych na rzecz Szpitala „ZDROJE” poprzez świadczenie indywidualnej opieki dostosowanej do Państwa potrzeb. Opieką otaczamy nie tylko ciężarne, rodzące i noworodki, ale także osoby starsze przewlekle chore i po operacjach. Współpracujemy z doświadczonym logopedą i animatorem zabaw, który potrafi zdiagnozować dziecko i podpowiedzieć rodzicom w jaki sposób za pomocą zabawy mogą stymulować aparat mowy dziecka .
Naszym celem jest gromadzenie środków finansowych na rzecz Szpitala „ZDROJE” poprzez świadczenie indywidualnej opieki dostosowanej do Państwa potrzeb.

Stowarzyszenie iThink

Szczecin | www.ithink.com.pl


Stowarzyszenie iThink to zespół ekspertów w dziedzinie zarządzania projektami finansowanymi głównie ze środków UE. Członkowie Stowarzyszenia napisali ponad sto projektów na zlecenie firm i instytucji rynku pracy. Jako członkowie zespołów, zrealizowali kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, inwestycyjnych, badawczych i społecznych. Widzimy Stowarzyszenie w roli aktywnych obserwatorów otaczającej nas rzeczywistości oraz inicjatorów działań zmierzających do jej poprawy.
Za cel postawiliśmy sobie podejmowanie i rozwiązywanie problemów społecznych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "Meander"

Drawsko Pomorskie


Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "Meander" jest organizacją pozarządową, założoną jesienią 2012 roku przez grupę osób mających ochotę pobudzać aktywność obywatelską na terenie Drawska Pomorskiego i w jego okolicach.
Chcemy prowadzić dialog wokół problemów, które nas obchodzą i dotyczą, zmieniać przestrzeń publiczną, aby stała się ona znośniejsza do życia oraz wprowadzać w obieg nowe pomysły (a nuż chwycą?).

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

Szczecin | www.solidarne.com


Po pierwsze Solidarność… - z poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności wynikającego ze zgodności poglądów oraz dążeń - gotowe na odpowiedzialność zbiorową i indywidualną za całość wspólnego zobowiązania Po drugie Kobiety… - kobietom i ich rodzinom... - na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjatywy szkoleniowe, wspierającą rozwój jednostki i rozwój społeczeństwa Po trzecie Zawsze… W każdym momencie i w sytuacji, bez przerwy, mimo wszystko, tak czy owak…
Biuro ds.Kobiet w którym doradcy udzielają bezpłatnie porad obywatelskich.

Stowarzyszenie Kamera

Szczecin | www.ngokamera.pl


Stowarzyszenie Kamera inicjuje wydarzenia kulturalne, popularyzuje dokonania artystów, edukuje młodzież i dorosłych poprzez sztukę oraz podejmuje wszelkie działania na rzecz profilaktyki społecznej. Skupia szczecińskich artystów (filmowców, aktorów, muzyków, plastyków) animatorów kultury, socjologów, pedagogów, terapeutów czyli ludzi o szerokim spektrum zainteresowań.
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia KAMERA jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej integrującej różne formy działań artystycznych i profilaktyki społecznej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy z siedzibą w Łobzie

Łobez


Do naszych celów należy: tworzenie warunków rozwoju działalności księgarskiej, wspieranie rozwoju kultury, oświaty w zakresie działalności księgarskiej, promocja książek i księgarni w środkach komunikacji społecznej, dbałość o upowszechnianie książki jako podstawowego źródła wiedzy, nauki, kultury, działanie na rzecz kształtowania właściwych stosunków gospodarczych i dobrych obyczajów kupieckich pomiędzy księgarniami (księgarzami), a hurtownikami i wydawcami, a także we współdziałaniu członków stowarzyszenia.
Uważamy, że książka jest podstawowym źródłem wiedzy, nauki i kultury.

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy

Drawno | www.lotwokoldrawy.net


Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy jest stowarzyszeniem przedsiębiorców branży turystycznej. Pragniemy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi stowarzyszeniami kształtować i prowadzić politykę służącą temu rozwojowi, a w szczególności dbać o ciągła poprawę warunków do uprawiania wszelkich form turystyki, rozwijać kompetencje podmiotów obsługujących ruch turystyczny, promować walory turystyczne regionu.
Dążymy do stworzenia silnego, lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki w naszym regionie.

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Sławęcin


Powołaliśmy do istnienia Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Ryszewku. Realizujemy m.in. projekt "Do góry nogami", który zakłada realizację innowacyjnych, twórczych warsztatów dla dzieci i młodzieży o charakterze bezpłatnym, które mają miejsce w czasie wolnym - po lekcjach.
Podejmujemy działania w oparciu o prawdziwe potrzeby oraz chęć dokonywania zmian w otaczającej nas rzeczywistości.

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki "Eko-Folk"

Rzecko


Naszym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży, promowanie tradycji i kultury wiejskiej, działalność ekologiczna i charytatywna.
Promujemy lokalnych twórców ludowych.

Stowarzyszenie JASKÓŁKA

Zaborsko www.kgwzaborskobk.republika.pl


Zajmujemy się tworzeniem ciekawych rękodzieł, organizujemy imprezy, na których staramy się jak najlepiej zaprezentować swoje "produkty". Cieszy nas zainteresowanie innych mieszkańców Gminy!
Chcemy pomagać mieszkańcom wiosek w lepszym życiu

Stowarzyszenie Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej

Pyrzyce | www.lotwokoldrawy.net


Naszym celem jest m.in. integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą, w szczególności na terenie powiatu pyrzyckiego, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podejmujemy działania lobbingowe w celu wykreowania powiatu pyrzyckiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.

Spółdzielnia Socjalna IMPULS

Żalęcino


Nasz obszar działania to sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej.

Fundacja "Quantum Satis"

Rogowo


Wśród naszych celów poczesne miejsce zajmuje tworzenie miejsc spotkań dla społeczności lokalnych oraz wspieranie przedsięwzięć inicjowanych i realizowanych przez społeczności lokalne szczególnie z uwzględnieniem kobiet i innych grup dyskryminowanych.
Działamy na rzecz ochrony wolności i praw człowieka

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru

Czarnocin | www.nieformalna.com.pl


Członkami Stowarzyszenia są w większości osoby z doświadczeniem zarówno w edukacji formalnej (szkolnej), jak i nieformalnej (pozaszkolnej) – nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, entuzjaści edukacji poprzez zajęcia ruchowe typu „outdoor” i „adventure” – którzy poszukują bardziej efektywnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Mamy nadzieję, że nasze działania na polu edukacji nieformalnej będą jeszcze bardziej wydajne i efektywne.
Naszym głównym celem jest promowanie wszelkich form edukacji nieformalnej wśród różnych grup społecznych i prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie

Fundacja Chłopaki znad Morza

Koszalin | www.chlopakiznadmorza.pl


Przez kilkanaście lat działaliśmy alternatywnie i zawodowo na rzecz kultury i edukacji kulturalnej. Realizowaliśmy razem i osobno różne projekty, zostawiliśmy kawałek siebie w różnych miejscach świata. Zimą zeszłego roku dostaliśmy impuls, który sprawił, że postanowiliśmy połączyć siły.
Zapraszamy do wspólnej przygody w świecie kultury!

Fundacja MAŁA INA

Krzęcin


Celem fundacji "Mała Ina" z siedzibą w Krzęcinie jest m.in.: - wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju rozwoju społeczeństwa polskiego oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych, - promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, - rozwijanie przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój firm, podmiotów ekonomii społecznej, powstawanie nowych miejsc pracy oraz kształtowanie efektywnego funkcjonowania samorządów lokalnych
Wspieramy społeczności lokalne

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "SYNERGIA"

Szczecin | www.synergia.szczecin.pl


„Synergia” to przede wszystkim ludzie. W ramach wspólnego działania zrzeszamy wielu specjalistów w z różnych dziedzin. W skład naszego zespołu wchodzą m.in. doradcy zawodowi, sądowi kuratorzy społeczni, psycholog, pracownicy socjalni, specjaliści ds. zamówień publicznych, księgowi, specjaliści ds. rozliczania wniosków dofinansowanych z Unii Europejskiej, specjaliści z budowania wizerunku zawodowego, specjaliści – praktycy przygotowujący wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu zajęć dla osób zarówno bezrobotnych jak i pracujących m.in. z takich tematów jak: pozyskiwanie źródeł zewnętrznych, budowa wizerunku zawodowego, kształcenie w formach szkolnych np. w zawodzie opiekuna medycznego.
Wierzymy , że „im więcej wiesz, tym większe masz możliwości”

Ludowy Klub Sportowy "ŚWIT"

Barnimie


Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
LZS ŚWIT - Barnimie!!!

Klub Kiwanis Kobieta 2000

Choszczno | www.kobieta2000.pl


Stowarzyszenie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, integrujące i promujące środowiska kobiece - dbamy o rozwój osobisty i społeczny naszych członkiń, prowadzimy działania na rzecz społeczności lokalnych.
"Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia"

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech"

Wałcz | www.usmiech.walcz.pl


Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” powstało w 1991 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od września 2006 roku prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, który znajduje się przy ul. Południowej 10a w Wałczu. Celem Stowarzyszenia jest komleksowa i specjalistyczna rehabilitacja psychoruchowa pozwalająca dziecku niepełnosprawnemu radzić sobie w podstawowych czynnościach życiowych.
Prowadzimy kompleksowy program usprawniania, obejmujący kinezyterapię, hydroterapię, magnetoterapię, laseroterapię, elektroterapię, ciepłolecznictwo oraz hipoterapię.

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

Goleniów | www.centrumanimacjimlodziezy.blogspot.com


Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży aktywnie włącza się w realizację projektów i inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych pozyskując na ten cel środki finansowe z różnych źródeł. Prowadzi również szereg zajęć dla młodzieży: warsztaty artystyczne, sportowe, umiejętności społecznych itp.
Uzyskaliśmy akredytację Fundacji Rozwoju Systemu Eduakcji, dzięki której otrzymaliśmy status organizacji goszczącej i koordynującej projekty wolontariatu europejskiego.

Stowarzyszenie Media Dizajn

Szczecin | www.mediadizajn.pl


Dysponujemy siecią specjalistów, ekspertów i naukowców w Polsce i Europie. Działamy w oparciu o działalność odpłatną, granty i darowizny. Organizujemy seminaria, konferencje, koncerty, warsztaty i spotkania. Doradzamy organizacjom w procesie tworzenia innowacji społecznych, strategii i rozwiązań biznesowych. Realizujemy projekty krajowe i międzynarodowe. Jesteśmy częścią Service Design Network w Polsce. Członkowie Stowarzyszenia to politolodzy, ekonomiści, informatycy i programiści, filolodzy i finansiści. To również profesjonalni menadżerowie legitymujący się certyfikatami z zarządzania m.in. PRINCE 2 Practitioner, SCRUM MASTER, czy IPMA. To również projektanci usług, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują metody service design thinking.
Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu pomysłów, które pozwalają na estetyczne, mądre i zrównoważone życie. Naszym celem jest być cenionym międzynarodowym ekspertem w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sektora kreatywnego.

Fundacja Compex 82 Inkubatory Przedsiębiorczości Rozwoju

Świnoujście


Cele fundacji: promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i sztuki, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działań wspomagających rozwój demokracji.
Aktywizujemy mieszkańców Świnoujścia