Organizcje członkowskie

Stowarzyszenie “POLITES”

www.polites.org.pl

Pracownia Pozarządowa

www.pracowniapozarzadowa.pl

Fundacja Sektor 3

www.sektor3.szczecin.pl

Postomińskie Stowarzyszenie
Razem Lepiej

Fundacja Motywacja i Działanie

Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

Stowarzyszenie Eko-Spol

Kamienica1 – fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia

SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

Fundacja Chłopaki Znad Morza

Fundacja Inicjatyw Obywatelskich i Integracji Społecznej "JEDNOŚĆ”

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych PASJA

Fundacja "Rodzina" w Sławnie

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA"

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET W SZCZECINKU

Klub Kiwanis Kobieta 2000

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki EKO- Folk Rzecko

CRSG PS

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Instytut Niemiec i Europy Północnej

Stowarzyszenie Po To Jestem

Fundacja MANA

Zmieniamy Koszalin

Fundacja Siedem Ogrodów

Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska Meander

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS"

Stowarzyszenie Uwierzyć w Siebie

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic

Fundacja Ludzkie Sprawy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy z siedzibą w Łobzie

Stowarzyszenie Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej

Fundacja Quantum Satis

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

Stowarzyszenie Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

Fundacja Akademia Podmiotowego Traktowania Młodzieży

Fundacja Czas Dialogu

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Gryfice (KRS Gryfice)

Stowarzyszenie Media Dizajn

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE

Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich