ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA – HOTEL

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA – HOTEL

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego numer 1/POWER-2.16/PP/2017 wpłynęła jedna oferta. W wyniku analizy oferty stwierdzono brak spełniania przez oferenta warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.