ZAPYTANIE OFERTOWE CZŁONKA ZFP. HOTEL

ZAPYTANIE OFERTOWE CZŁONKA ZFP. HOTEL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.09.2017 r. nr 1/POWER-2.16/PP/2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie ośrodki spełniające wymagania opisane w zapytaniu do złożenia swojej oferty na świadczenie usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0016/16-01; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pracownia Pozarządowa, ul Dworcowa 2, 75-201 Koszalin (w kopercie z podanym numerem postępowania) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 25 września 2017r. Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki:

zapytanie – hotel szkolenia

Zał. 1. Pdf: Zapytanie ofertowe – hotel szkolenia załącznik 1

Zał. 1. Word:  Zapytanie ofertowe – hotel szkolenia załącznik 1

Zał. 2. Pdf: Zapytanie ofertowe – hotel szkolenia załącznik 2

Zał. 2. Word: Zapytanie ofertowe – hotel szkolenia załącznik 2