ZAPYTANIE OFERTOWE. TRENER

ZAPYTANIE OFERTOWE. TRENER

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.09.2017 r. nr 2/POWER-2.16/PP/2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby spełniające wymagania opisane w zapytaniu do złożenia swojej oferty na usługi prowadzenia szkoleń w ramach Akademii Liderów Partycypacji dla uczestników projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0016/16-01; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pracownia Pozarządowa, ul Dworcowa 2, 75-201 Koszalin (w kopercie z podanym numerem postępowania) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl.

Termin składania ofert upływa z dniem 27 września 2017 r. Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego.

zapytanie – prowadzący szkolenia

zapytanie – prowadzący szkolenia załącznik 1

zapytanie – prowadzący szkolenia załącznik 1

zapytanie – prowadzący szkolenia załącznik 2

zapytanie – prowadzący szkolenia załącznik 2